Wil je de toekomst zien...?


Opleiding: Industrieel bediende

Duur van de opleiding: 3 jaar
Inkorting mogelijk naar gelang van het voorafgaande schoolonderwijs (het volgen van de hogere handelsschool van 1 jaar of de handelsschool van 2 jaar) of een voorafgaande beroepsopleiding op handelsgebied.

 

Vereisten:
Er worden voornamelijk stagiairs aangeworven met een algemeen universitair diploma.

 

Beroepsschool:
1 x per week
Scholen voor beroepsonderwijs Lingen
-commerciële specialisatie-
Nöldekestr. 7
49809 Lingen

 

Examens:
Tussentijds examen in het voorjaar van het 2e opleidingsjaar Eindexamen aan het eind van het 3e opleidingsjaar.

 

Activiteiten:
Industriële goederen moeten niet alleen worden geproduceerd, maar ook verkocht. De industrie vereist een verscheidenheid aan materialen, grondstoffen, machines en arbeidskrachten voor de productie. De produktiemiddelen worden aangekocht, georganiseerd, beheerd. Voor de afgewerkte produkten wordt reclame gemaakt, zij worden verkocht, de afzetmarkt is verzekerd.

Dit omvat planning en controle van de productie, uitvoering van klantenorders, kostenberekening, financiële boekhouding, facturering en aanmaning, verkoop en verzending, en operationele boekhouding.

Afhankelijk van hun specifieke bevoegdheden onderhandelen industriebedienden met klanten, banken, reclamemensen, vertegenwoordigers van overheidsinstanties of groot- en kleinhandelaren.

Contact opnemen met

Hölscher + Leuschner
Gmbh & Co. Kg

Siemensstraße 15

D- 48488 Emsbüren

Tel: 05903′ 9396′ 0

Fax: 05903′ 7273

zentrale@hl-agrar.de

Openingstijden

MO..:
DI.-DO..:
Vrij:

7:00-16:00
7:30-16:00
7:30-15:00