Afdruk

Informatie volgens § 5 TMG
Hölscher Leuschner GmbH & Co. KG
Siemensstr. 15
48488 Emsbüren

Handelsregister:HRA 100071
Kantongerecht: kantongerecht Osnabrück

Vertegenwoordigd door de beherend vennoot:
Hölscher Leuschner Beteiligungs-, - Verwaltungs- und Produktionsgesellschaft mbH

Uitvoerend directeur:
Dr. Richard Hölscher

Handelsregister: HRB100020
Kantongerecht: kantongerecht Osnabrück

Contact opnemen met
Tel.: 05903 / 93 96 - 0
Fax: 05903 / 72 73
zentrale@hl-agrar.de

Verkoopbelasting ID:
Belastingnummer DE 117 326 033

Bedrijfsidentificatienummer:
Belasting nr.: 61/200/07001

Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's volgens de algemene wetten volgens § 7 par. 1 TMG. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te bewaken of omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten.
Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetgeving blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is evenwel slechts mogelijk vanaf het tijdstip waarop kennis is verkregen van een concrete inbreuk. Indien wij kennis krijgen van dergelijke inbreuken, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links
Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen op het ogenblik van het linken. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van koppelen.
Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een overtreding van de wet. Indien wij kennis krijgen van inbreuken, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Copyright
De door de exploitanten op deze pagina's gecreëerde inhoud en werken zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor de reproductie, verwerking, verspreiding en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik.
Voor zover de inhoud van deze pagina niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Met name inhoud van derden wordt als zodanig aangeduid. Mocht u desondanks kennis krijgen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons daarvan in kennis te stellen. Als wij kennis krijgen van inbreuken, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

//Download AGB//

Informatie overeenkomstig § 5 TMG
Hölscher Leuschner GmbH & Co. KG
Siemensstraße 15
48488 Emsbüren

Handelsregister: HRA 100071
Inschrijvingsrechtbank: kantongerecht Osnabrück

Vertegenwoordigd door de beherend vennoot:
Hölscher Leuschner Beteiligungs-, - Verwaltungs- und Produktionsgesellschaft mbH

Directeuren:
Dr. Richard Hölscher

Handelsregister: HRB 100020
Inschrijvingsgerecht: kantongerecht Osnabrück

Neem contact op met
Telefoon: 05903 9396-0
Fax: 05903 7273
E-mail: zentrale@hl-agrar.de

BTW-NUMMER
identificatienummer voor de omzetbelasting overeenkomstig § 27 a van de wet op de omzetbelasting:
Belastingnummer DE 117 326 033
Zakelijk identificatienummer
Belasting nr.: 61/200/07001

Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

Aansprakelijkheid voor de inhoud
Als dienstverleners zijn wij aansprakelijk voor de eigen inhoud van deze websites volgens § 7, Sect. 1 Duitse Telemedia Wet (TMG). Volgens de paragrafen 8 tot en met 10 van de Duitse Telemediawet (TMG) zijn dienstverleners echter niet verplicht om ingediende of opgeslagen informatie permanent te controleren of naar bewijzen te zoeken die op illegale activiteiten duiden.
Wettelijke verplichtingen om informatie te verwijderen of het gebruik van informatie te blokkeren blijven onaangetast. In dit geval is aansprakelijkheid slechts mogelijk op het tijdstip waarop kennis wordt genomen van een specifieke schending van het recht. Illegale inhoud zal onmiddellijk worden verwijderd op het moment dat wij er kennis van nemen.

Aansprakelijkheid voor links
Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud van die websites, daarom kunnen wij voor die inhoud geen garantie geven. Aanbieders of beheerders van gelinkte websites zijn altijd verantwoordelijk voor hun eigen inhoud.
De gelinkte websites waren op het ogenblik van de totstandbrenging van de link gecontroleerd op mogelijke schendingen van de wet. Illegale inhoud werd niet ontdekt op het ogenblik van de koppeling. Een permanente controle van de inhoud van gelinkte websites kan niet worden opgelegd zonder redelijke aanwijzingen dat er sprake is van een wetsovertreding. Illegale links zullen onmiddellijk worden verwijderd zodra wij er kennis van nemen.

Copyright
De door de aanbieders op deze websites gepubliceerde inhoud en compilaties zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor reproductie, bewerking, verspreiding en elk gebruik dat buiten het toepassingsgebied van het auteursrecht valt, is schriftelijke toestemming van de auteur of de auteur vereist. Downloads en kopieën van deze websites zijn alleen toegestaan voor privé-gebruik. Het commerciële gebruik van onze inhoud zonder toestemming van de auteur is verboden.
Auteursrechten van derden worden gerespecteerd zolang de inhoud op deze websites niet afkomstig is van de aanbieder. Bijdragen van derden op deze site zijn als zodanig aangegeven. Indien u echter schendingen van het auteursrecht vaststelt, verzoeken wij u ons daarvan in kennis te stellen. Dergelijke inhoud zal onmiddellijk worden verwijderd.

//Download AGB//

Hölscher + Leuschner
Gmbh & Co. Kg

Siemensstraße 15

D- 48488 Emsbüren

Tel.: 05903 - 9396 0

Fax: 05903 - 72 73

zentrale@hl-agrar.de

Openingstijden

Ma.: 7:00 - 16:00
W.-Thu.: 7:30 - 16:00
Vr.: 7:30 - 15:00